Sabtu, 22 November 2008

Langit Padhang

Bengi ireng kaya getheng

Wulan padhang ora karuan

Sepi sunyi laka uwong sing lagi mlaku

Pengin metu umah kanggo ngileng

Sawengi ora turu

Cuman pengin ngileng langit

Pengin ngileng langit ing nduwur

Ngileng langit mumpung ora udan

Mumpung wong tuwa lagi sareh

Metu umah aja nganti krunguoleh: 4tcool


0 komentar: